Mã số : 152/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Công thương quý I, nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2018
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2018-03-08
Tệp đính kèm: