Mã số : 335/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác dân vận của Sở Công thương Lai CHâu, giai đoạn 2015-2020"
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2015-06-02
Tệp đính kèm: