Mã số : 312/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạc hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31⁄5 và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31⁄5⁄2015 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Trần Văn Sáng
Ngày ban hành: 2015-05-25
Tệp đính kèm: