Mã số : 49/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành danh mục hồ sơ 2015 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2015-01-28
Tệp đính kèm: