Mã số : 256/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Công thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2015-05-06
Tệp đính kèm: