Mã số : 2018
Tên văn bản: Mục tiêu chất lượng, biện pháp thực hiện năm 2018
Loại văn bản: Tài liệu
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2018-01-02
Tệp đính kèm: