Mã số : 131/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc phát động thi đua năm 2018
Loại văn bản: Phát động thi đua
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2018-02-28
Tệp đính kèm: