Mã số : 23/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2018-01-08
Tệp đính kèm: