Mã số : 88-TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo lịch trực Tết Nguyễn Đán Mậu Tuất năm 2017
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2018-01-30
Tệp đính kèm: