Mã số : 1290/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc phát động thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2017-12-29
Tệp đính kèm: