Mã số : 29/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức thẩm định thực tế về điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh thực phẩm
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2018-01-10
Tệp đính kèm: