Mã số : 922/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết đinh ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2017-09-29
Tệp đính kèm: