Mã số : 163/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Sở Công Thương trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2017-03-07
Tệp đính kèm: