Mã số : 809/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác và cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử của Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2016-09-28
Tệp đính kèm: