Mã số : 1202/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Công thương tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2016-12-30
Tệp đính kèm: