Mã số : 779/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Công thương tỉnh Lai Châu năm 2017
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2016-09-29
Tệp đính kèm: