Mã số : 1262/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2017-12-25
Tệp đính kèm: