Mã số : 1256/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo về việc triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2017-12-20
Tệp đính kèm: