Mã số : 1240/SCT-QLTM
Tên văn bản: Về việc thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2017-12-20
Tệp đính kèm: