Mã số : 1203/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 12 năm 2017
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: CVP Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2017-12-12
Tệp đính kèm: