Mã số : 1063/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt nội dung tham gia Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc - Yên Bái năm 2017
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2017-11-13
Tệp đính kèm: