Mã số : 1181/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2018
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: CVP Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2017-12-06
Tệp đính kèm: