Mã số : 1024/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch về việc triển khai tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo của UBND tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2017-11-01
Tệp đính kèm: