Mã số : 1118/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo họp xem xét hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 năm 2017
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: CVP Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2017-11-27
Tệp đính kèm: