Mã số : 1162/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2017-12-01
Tệp đính kèm: