Mã số : 1082/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc kiểm điểm, đánh giá công chức, viên chức
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: CVP Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2017-11-16
Tệp đính kèm: