Mã số : 1058/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2017
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: CVP Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2017-11-10
Tệp đính kèm: