Mã số : 1060/SCT-TTr
Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2017-11-13
Tệp đính kèm: