Mã số : 1004/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc kiện toàn Đoàn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2017-10-25
Tệp đính kèm: