Mã số : 209/QLTT-NVTH
Tên văn bản: Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Chi cục Quản lý thị trường
Người ký: CCT Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2017-10-16
Tệp đính kèm: