Mã số : 957/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 giai đoạn 3 (2017 - 2020) của Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2017-10-11
Tệp đính kèm: