Mã số : 833/SCT-QLTT
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2017-09-06
Tệp đính kèm: