Mã số : 863/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc viết sáng kiến
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2017-09-14
Tệp đính kèm: