Mã số : 897/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2017-10-25
Tệp đính kèm: