Mã số : 13/2008/TT-BCT
Tên văn bản: THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TẠI CÁC VÙNG TÂY NGUYÊN, VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khu, cụm công nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 2008-11-05
Tệp đính kèm: