Mã số : 07/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Khu, cụm công nghiệp
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2012-03-02
Tệp đính kèm: