Mã số : 15/2013/QH13
Tên văn bản: Luật xử lý vi phạm hành chính
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý thị trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 2012-07-20
Tệp đính kèm: