Mã số : 24/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý thị trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2012-04-03
Tệp đính kèm: