Mã số : 04/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý thị trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2013-03-08
Tệp đính kèm: