Mã số : 2088/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 2088⁄QĐ-TTg phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý thị trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 2012-12-27
Tệp đính kèm: