Mã số : 33/2012/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 2012-11-14
Tệp đính kèm: