Mã số : 2427/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt chiến lược kháng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2011-12-22
Tệp đính kèm: