Mã số : 41/2008/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 2008-11-17
Tệp đính kèm: