Mã số : 11 /2008/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký: Thứ trưởng Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 2008-06-05
Tệp đính kèm: