Mã số : 09/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2017-02-09
Tệp đính kèm: