Mã số : 140/2008/NQ-HĐND12
Tên văn bản: Nghị quyết thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Người ký: Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành: 2008-12-15
Tệp đính kèm: