Mã số : 60/2010/QH12
Tên văn bản: Luật Khoáng sản
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 2010-11-17
Tệp đính kèm: