Mã số : 04/2012/TT- BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 2012-09-20
Tệp đính kèm: