Mã số : 39 /2009/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư Quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105⁄2009⁄QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khu, cụm công nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 2009-12-28
Tệp đính kèm: