Mã số : 105/2009/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khu, cụm công nghiệp
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2009-08-19
Tệp đính kèm: